PRO Advice - Planeerime, loome, kontrollime

ProAdvice on projekteerimise ja detailplaneeringute projektijuhtimisele, omanikujärelevalve teenuste osutamisele ja ehitusekspertiiside koostamisele spetsialiseeruv ettevõte.

Meie eesmärk on kaitsta ehitustööde tellija või pindade ostja (nt uue korteri soetamisel arendaja käest) huve kogu ehitusprotsessi käigus alates projekteerimisest kuni valminud pindade valduse vastuvõtmiseni.

Tänu pikaajalistele kogemustele kinnisvaraarenduse valdkonnast saame lisada väärtust ka meie klientide kinnisvaraarendusprojektidele.

Kuulume EcoAdvice gruppi. EcoAdvice juhib enda ja oma klientide kinnisvaraarendusprojekte ning korraldab arendatavates projektides korterite müüki. Rohkem infot EcoAdvice kohta saab kodulehelt www.ecoadvice.ee

ProAdvice meeskond on pikaajalise projektijuhtimise, ehituse objektijuhtimise ja omanikujärelevalve teostamise kogemusega nii eramajade kui ka ärihoonete ja korterelamute ehitamisel.

Oleme Eesti finantsasutuste poolt aktsepteeritud teenuse pakkuja.

Pakume järgnevaid teenuseid kinnistute omanikele, ehitustööde tellijatele ja kinnisvara ostjatele:

1. Omanikujärelevalve ehitusobjektidel.
Omanikujärelevalve teenuste osutamisega tagame, et Teie objekt on ehitatud vastavalt projektile ning kooskõlas ehitusnormidega.

2. Korterite vastuvõtmine ja ehitustööde kontroll.
– osaleme Teie uue kodu või tööruumi valduse vastuvõtmisel ehitaja/arendaja käest ning kontrollime teostatud ehitustööde vastavust ehitusnormidele;
– esindame Teid Teie uue kodu või tööruumi ehitamisel, kontrollides tööde vastavust projektile ja ehitusnormidele.

3. Projekteerimistööde projektijuhtimine.
Korraldame Teie jaoks hoone (eramu, korterelamu, ärihoone jne) projekteerimiskonkursi ning esindame Teid projekteerimisel.

4. Detailplaneeringute koostamise projektijuhtimine.
Tõstame Teie kinnistu väärtust. Loome optimaalse arenduskontseptsiooni. Esindame Teid detailplaneerimise protsessis naabrite, tehnovõrkude valdajate ning riigi ja kohaliku omavalitsuse ametkondade ja instantsidega suhtlemisel.

5. Ehitus-tehnilised konsultatsioonid ja ekspertiisid.
– konsulteerime ehitus-tehnilistes küsimustes kinnisvara ostmisel, müümisel, tööde vastuvõtmisel ehitaja käest jne;
– ehitusekspertiisi eesmärk on saada ülevaade ehitus- ja remonditööde käigus tehtud vigadest ja puudustest.

Tutvuge referentside lehel tehtud ja käimas olevate projektidega.

ProAdvice on kantud Majandustegevuse registrisse järgmistes valdkondades:

– Omanikujärelevalve (reg. nr. EEO002522)
– Ehitise audit (reg. nr. EEK000815)
– Ehitamine (reg. nr. EEH005553)

Ettevõttel on kehtiv vastutuskindlustuse poliis summas 32 000 EUR .

Küsi lisainfot ?

sulge

  • Järgnevad väljad on valed:
    WSI World / WSI Internetiturundus